Dövmeli Kadınlar,Sorunlu Kişiliklerin damgaları oldu!

x

Amerikda Boston ve Miami Universilerinde 3 senelik detaylı araştırma sonuçlarında, dövme yaptıran Kadınlar nerdeyse %80’i sosyal hayatlarında problemli İnsanlar, Doktorların bu detay araştırması üzücü ama Dövme yaptıranlar aslında işaretle yardım istiyorlar.

En başta masum bir iki dövme ile başlayan bu süreç aslında bir çöküşün ilk ip uçları.Doktorlar ise bu kişiler Çocuklarınız ise Anne Baba olarak değil Arkadaş olarak iletişim kurmayı deneyin önerisinde bulunuyorlar.

Türkiye Anne Baba ilişkileri malesef inanılmazın ötesinde kötü, problemli Anne Babalar o kadar çok ki Çocuklarına yardımı bırakın kendilerini tanımaktan acizler.

Bu detayları Avrupada yaşamanın verdiği avantajla ve çevremdeki İnsanlara göre değerlendirmem malesef çok kolay oldu, Dövmeyi İnsanlar aslında hem kişilik hemde karakter olarak kendilerini çevrelerine göre daha ezik ve savunmasız görüyor, çare olarakta Dövme yada diğer Vucuda eklenen materyaller ile toplumda kendilerine yer açmak istiyorlar, sonuçları ise çok daha vahim oluyor, hatta işlerinden daha olabiliyorlar abartıya kaçan  İnsanlar bir süre sonra toplumun en dış kesimini oluşturan bir katman halinde yavaşça çoğalıyorlar.

Hollywod Ünlülere bakarsak, Mickey Rourke en detay örnektir dövmeleri için verdiği yanıtsa çok enteresan, ”dibe vurduğum, İntihara ve Alkolle geçiş dönemimin işaretleriydi” diye yanıtladı. Kadınlar arasında dövme yaptıran ünlü sayısı yok denecek kadar az yaptıranlarda sildirmek için uğraşıyorlar.

Türkiye ve Avrupada ise dövme yaptıranların sayısı artıyor ve dövme sonrası ise sorunları dahada büyüyenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Gençler dövme yaptırmadan önce kendinize zaman ayırın, sonrasında tüm gelecek hayatınızı kendi ellerinizle zarar verebilirsiniz.

Avrupa ve Dünyada ise kızların yaşadığı dövme problemleri dahada kötü hale gidiyor, kızların en üzüldükleri detaylar ise Dövmen var ise seks için hazırsın yani dövmeli kadınlara sadece fetişh obje olarak bakılıyor ve ciddi iş yerleri Dövme konusunda çok daha dikkatli olmaya başladılar, dövmesi olan Kadınlar için iş bulmak zorlaşıyor, işlerinden atılanların sayısı ise artıyor.

Diğer enteresan en dikkat çekici açıklama ise Porno film sektöründeki dövmeli kadınlar sinema  izleyicisi tarafından istenmiyor, çunki İnsanlar karşılarında gerçek bir kişilik olduğunu düşünmüyorlar.

Avrupada ve Amerikada Kadınlar şimdi dövmelerden kurtulmanın çaresini aramaya başladılar, en etkili yöntem ise ameliyat. Dövme yaptırmak isteyenler ise artık çok daha zor bir karar sürecini düşünmek zorundalar, ilk ehefsle yaptırılan Dövme ilerde hayatınızın çok öenmli dönüm noktalarında size tam bir kariyer çöküşü yaşatabilir.

Dev firmlar özellikle, bire bir İnsan ilişkilerinde dövme detayı olan çalışanlarını geri çekmeye başladılar, dövme gören Müşteri karşısındakini inandırıcı bulmuyor.

Dövme modası özellikle Avrupada tamamen bitmiş durumda, Amerikada ise yaptırmaktan çok Dövmelerini sildirmek isteyenlerin sayısında artış hızla çoğalıyor.

Andy Swezniak

Tarih: 12 05 2013
Üst kategori: Haber - Aktüalite, Sağlık-İlaç-Öneriler
Alt kategori:

'Dövmeli Kadınlar,Sorunlu Kişiliklerin damgaları oldu!' hakkında sorular, açıklamalar

 1. ali ali dedi ki:

  Anadolu’daki dövme âdeti
  Dövme âdeti
  özellikle Doğu
  Anadolu ve
  Güneydoğu
  Anadolu
  bölgelerimizde yaygınlık kazanmıştır. 1991
  yılında Gaziantep Barak bölgesinde iki Türkmen
  ve bir Kürt köyünde yaptığım araştırmalarda
  40-45 yasin üzerindeki erkek ve kadınların el,
  yüz ve vücutlarında yörede “dövün” olarak
  adlandirilan dövmelere rastladım. Bu kişilerde
  el, yüz ve vücudun çeşitli bölümlerinde bulanan
  dövünler; 18-20 yas civarı genç kızlarda yalnız
  sağ yanakta bir nokta seklinde yer almaktadır.
  Yörede “gurbet” adi verilen, geçimini boncuk,
  igne gibi ufak tefek gereçler satıp, karşılığında
  yumurta, arpa, buğday vb. alarak karşılayan
  küçük gezici gruplar tarafından, 15–20 yıl
  öncesine kadar isteyenlere dövün yapıldığı,
  simdi ise bu uygulamanın devam etmediği
  belirtilmiştir. Dövün yapılmadan önce, dövmeyi
  yaptıracak kişi veya “gurbet” tarafından
  belirlenen şekiller yanmış kibrit çöpü yardımı ile
  vücut üzerine çizilir. Üç ya da dokuz adet
  halinde (bu rakamların mistik özelliği
  bilinmektedir) bir araya getirilerek sıkıca
  bağlanan iğnelerle deri dövülür; koyun ödü ve
  kazanların altından toplanan isle hazırlanan
  karışım, bu dövülme sırasında altderiye
  yerleştirilir. Kabuk bağlayan bu yara zamanla
  iyileşir ve desen belirir.
  Dövün, kadınlar tarafından özellikle çene, çene
  altı, ayak bileği, boyun, göğüs ve el üstlerinde
  tercih edilmekte, erkeklerde ise burun üzeri ve
  alin ortasında, el üstlerinde, el bileğinde ve
  kollarda dövüne rastlanmaktadır. Bilinen dövme
  motifleri arasında, kadınlarda el üstü ve ayak
  bileklerinde rastlanan tarak ve ayna; genellikle
  yüze yapılan yıldız ve ayak bileklerinde halka
  motifleri önemli yer tutmaktadır. Bunlarla
  beraber 60 yas civarındaki birkaç kadında
  dikkati çeken, çene altından başlayarak,
  boyunda devam eden ve iki göğüste şekillenen
  ceren motifidir. Erkeklerde daha çok sakaklarda
  ve kollarda yoğunlaşan Arap harfleriyle yazılmış
  isim ve ibarelere, aslan, yılan, ay gibi şekillere
  rastlamak mümkündür.
  Dövmelerin ne için yapıldığı sorusuna genel
  olarak süslenme yanıtı verilmekle beraber, 60
  yas üzerindeki kadın ve erkekler uğur getirdiği,
  kazancı artırdığı, bereketi sağladığı inancı ile
  dövme yaptırdıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca
  çocuğu olmayan kadınların bellerine
  yaptırdıkları dövme sayesinde çocukları
  olacağına ilişkin inanç mevcuttur. Ancak
  kentlerde çok yadırgandıkları, torun ve çocukları
  tarafından çağdışı bulunduğu için büyük bir
  çoğunluğu dövmeyi sevmediğini söylemektedir.
  Asitli maddelerle yüzlerinden bu izi çıkarmak
  istemişler ancak başarılı olamamışlardır.
  1994 yılında Çankırı’da bir Türkmen köyünde
  yapılan çalışmada ise 50-55 yas civarındaki
  kadınlarda, burnun üst kısmı ve alnın ortasında
  bulunan ay-yıldız seklinde dövmenin dışında
  vücudun başka hiçbir yerinde dövmenin
  bulunmaması dikkati çekmiştir. Bu dövmenin
  özelliği ise kız sütü (yeni doğum yapmış ve kız
  çocuğu olmuş bir annenin sütünün) isle
  karıştırılması, bu karışımın dövmede
  kullanılmasıdır. Dövme yapılırken yine üç iğne
  bir araya getirilmekte, kaynak kişiler bunun
  atalarından kalma bir süs olduğunu
  belirtmektedirler.
  Urfa, Mardin
  ve
  Diyarbakır’da
  dövme; dak
  ya da dek
  olarak da
  anılmaktadır.
  Bu yörelerde
  en fazla
  dikkat çeken
  dövme motifi
  özellikle
  sakaklarda
  görülen beş
  parmağı
  stilize eden
  şekildir. Bu şekillere Gaziantep’te de rastlamak
  mümkündür. Bu motif S.V. Örnek’in de belirttiği
  ve Kızılcahamam’da “Yenge Mezarı” olarak
  anılan kadın mezarlarının başucuna konulan
  tahta işaretlerle büyük benzerlik taşır.
  Dövme motiflerinde mezar taslarından,
  dokumalarımıza, mimarimizden isleme
  tekniklerimize kadar uzanan ve hemen
  hepsinde dinsel, büyüsel, mitolojik; sosyal ve
  cinsel statü, aşiret işareti niteliği taşıyan
  motiflerin benzerlerini bulmak mümkündür. Bu
  motiflerin kişiyi rahatsızlıklardan, nazardan
  koruduğuna; güzellik ve yiğitlik getirdiğine olan
  inanç halen devam etmektedir.
  Günümüzde Batı’da çok yaygın bir uygulama
  alanı bulunan dövme, kentsel yasamda özellikle
  gençler arasında giderek daha çok ilgi çeken bir
  süslenme biçimine dönüşmüştür.
  İstanbul’da dövme yapan iki kişi dövme
  yaptıkları makinenin batma derinliğini
  ayarlayabildiğini, steril koşulların dövme
  yapımında büyük önem taşıdığını belirtmekte­
  dir. Bu kişilere göre dövme yaptıranlar cinsel
  bakımdan daha çekici görünme. Kendini güçlü
  hissetme, dikkat çekme, farklı olma ve süsleme
  amacı ile bu uygulamaya başvurmaktadır. Sahte
  dövmeler dışında vücuttan çıkarılması ancak bir
  operasyonla gerçeklesen dövmelerin genellikle
  bayanlar arasında yaygın olduğu
  belirtilmektedir.
  Kısa bir değerlendirme yapıldığında
  Anadolu’da dövme âdetinin;
  — Dinsel-büyüsel Kökene
  — Bir aşirete olan bağlılığa yani bir anlamda
  damga niteliği olusuna
  — Süslenme olgusu taşımasına
  — Hastalık ve nazardan korunma
  — Uğur ve tılsım niteliği bulunma
  gibi çok genel baslıklar altında toplanan
  nedenlere dayandığı söylenebilir. Günümüzde
  geleneksel kesimde önemini kaybetmiş
  durumda bulunan dövme adeti kentsel kesimde
  giderek yaygınlık kazanmaktadır.